flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

В яких випадках та яким чином організовується допуск учасника до участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції?

              Відповідно до ч. 6 ст. 11 ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов'язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. З огляду на незапровадження до сьогодні Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, участь у судових засіданнях у режимі відеоконференції поза межами приміщень судів, в порядку, визначеному ч.ч. 1, 3 ст. 197 ГПК, унеможливлена. Разом з цим, ч. 5 ст. 197 ГПК визначена можливість участі учасника справи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду, визначеному судом.
             У цьому випадку, з урахуванням вимог ч. 11 ст. 8 та ч. 7 ст. 197 ГПК учасник судового процесу, який бажає взяти участь у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції має право не пізніш як за 5 днів до відповідного судового засідання подати клопотання, в якому в обов'язковому порядку зазначити суд, в якому необхідно забезпечити її проведення. 
              При задоволенні такого клопотання суд, попередньо здійснивши резервування залу судових засідань відповідного суду за допомогою web-програма "Бронювання систем відеоконференцзв'язку", виносить ухвалу, в якій зазначається про участь відповідної особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції з приміщення визначеного нею суду. 
            При резервуванні зали судового засідання для забезпечення участі особи в режимі відеоконференції суд має враховувати встановлені процесуальні строки розгляду справи і виходити з них при визначенні дати бронювання та відсутності можливості здійснити таке бронювання на певну дату та час. 
              При цьому, з аналізу положень ст. 197 ГПК вбачається, що підставами для відмови в задоволенні клопотання про участь у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції є недотримання заявником встановленого строку його подання та відсутність у такому клопотанні найменування суду, який би мав забезпечити проведення відеоконференції. Крім того, підстави для повернення такого клопотання визначаються з урахуванням ст. 170 ГПК, яка встановлює загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення.
              Відповідно до ч. 8 ст. 197 ГПК копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні суду негайно надсилається до суду, який зобов'язаний організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.