flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Прес-центр

 Памятка для працівників ЗМІ

щодо  висвітлення судового розгляду справ

в залі судового засідання.

            1. Взаємодія Дніпропетровського апеляційного господарського суду (далі - суд) з засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Господарського процесуального кодексу України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", Положення Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

 2. Взаємодія ДАГС із ЗМІ – це відображення його діяльності в друкованих виданнях, на радіо та телебаченні, інших інформаційних ресурсах з метою інформування громадськості про свою діяльність, підвищення правової культури та освіченості суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, реалізації принципу гласності.

3. Організація роботи із взаємодії суду з представниками ЗМІ здійснюється головним спеціалістом із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації (прес- секретарем)

          Пшенічнікова Наталія Вікторівна  - Телефон: (0562) 333-898   E-mail:  press@dpa.arbitr.gov.ua

          Поштова адреса: пр.Д. Яворницького, 65, м. Дніпро, 49000 

       4. Висвітлювати офіційну позицію від імені суду, надавати спеціальні професійні коментарі щодо розгляду справ у Дніпропетровському апеляційному господарському суді можуть судді-спікери – Білецька Людмила Миколаївна та Чус Оксана Володимирівна.

 5. Представники ЗМІ повинні дотримуватись Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом ДСА та МВС від 12.09.2005 №102/765.

  6. Відвідування судових засідань представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, а представниками іноземних ЗМІ – за акредитованою карткою, виданою у прес-службі Міністерства закордонних справ України, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до процесуального законодавства.

            7Представники ЗМІ повинні приходити завчасно (не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку заходу), пред’являючи  службове посвідчення, представлятися та пред'являти редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує його професійну належність або повноваження.

8. Представники ЗМІ, як і учасники судового процесу та особи, присутні у відкритому судовому засіданні повинні дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, не порушувати права інших осіб, не заважати відправленню правосуддя.

 9. Представники ЗМІ, як і учасники судового процесу та особи, присутні у відкритому судовому засіданні, можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів  без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом (абз. 2 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

 10. Проведення в залі судових засідань фото-  і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання (згідно абз. 2 ч. 3 ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») допускається за дозволом суду при наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень.

12.       Враховуючи вищевказане, з метою, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню/здійснення фото-відео- аудіо запису із застосуванням стаціонарної апаратури представникам ЗМІ потрібно завчасно (не менш ніж за добу) звернутися із КЛОПОТАННЯМ до головуючого судді у справі (подавши його до канцелярії суду каб.206 або направивши на електронну адресу суду inbox@dpa.arbitr.gov.ua ) та отримати дозвіл суду (зразок клопотання розміщено на офіційному веб-сайті Дніпропетровського апеляційного господарського суду у розділі "Інша інформація" __"Прес-центр"  та на інформаційному стенді суду).

13. В клопотанні слід вказати  дату, час, номер справи під час розгляду якої мають намір бути присутні ЗМІ, коротко про що, в чому полягає суспільний інтерес, в якій в якій програмі буде показано, ПІБ журналістів, що будуть присутні у судовому засідання і здійснюватимуть зйомку.

 

Про дату, час та місце проведення відкритого судового засідання у Дніпропетровському апеляційному господарському суді можна дізнатися на офіційному веб-сайті суду http://dpa.arbitr.gov.ua/sud5029/

 14.. Проекти відповідей на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності суду готують у межах своєї компетенції особа, відповідальна за роботу зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю та керівник апарату суду.

 Довідково:

Відповідно до ч.7 ст. 129 Конституції України, ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та ст. 4-4 Господарського процесуального кодексу України судовий розгляд та вирішення справ здійснюються гласно та відкрито, за винятком випадків, установлених процесуальним законом, а саме коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті (ч.1 ст.44 ГПК України).

Згідно ч. 3 ст.11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом.

Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.