flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Історичний нарис про становлення Дніпропетровського апеляційного господарського суду

   Система арбітражних судів України за весь час свого існування зазнала істотних змін і перетворень.

   У перші роки після Жовтневої революції в умовах слаборозвинутих товарно-грошових відносин судові спори між казенними установами не допускалися, розбіжності, що виникали між підприємствами і організаціями, вирішувалися в адміністративному порядку органами управління.

   У 20-х роках ХХ століття в період нової економічної політики в межах загальної судової системи діяли арбітражні комісії, до підсудності яких відносились справи, пов’язані зі спорами між державними підприємствами та установами.

   У травні 1931 року в системі органів державного управління був створений державний арбітраж.

   На підставі Положення “Про державний арбітраж УРСР” від 05.06.1931 року був утворений Державний арбітраж при Раді Народних комісарів і відповідно міжрайонний орган державного арбітражу в Дніпропетровську.

   Відповідно до постанови IV позачергової сесії ВУЦВК ХІІ скликання від 9 лютого 1932 року в Україні було утворено 5 областей: Харківську, Київську, Вінницьку, Дніпропетровську та Одеську. У зв’язку з утворенням областей ВУЦВК і РНК УРСР постановили - утворити державний арбітраж при обласних виконавчих (організаційних) комітетах; міжрайонні державні арбітражі ліквідувати; нагляд за діяльністю обласних органів державного арбітражу покласти на обласні виконкоми.

   З  моменту створення арбітраж існував у двох видах - державний та відомчий: у державному вирішувались спори підприємств та організацій різного підпорядкування; у відомчому - підпорядковані одному відомству (міністерству, комітету).

   Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20.05.1953 року № 1049 державний арбітраж передано в систему Міністерства юстиції УРСР.

   Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР від 10.06.1954 року № 1153 та постановою Ради Міністрів УРСР “Про державний арбітраж” від 25.06.1954 року № 836 обласні державні арбітражі були виведенні з підпорядкування Міністерства юстиції УРСР і підпорядковані виконавчим комітетам обласних рад депутатів трудящих.

   На підставі рішення виконавчого комітету Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих від 12.07.1954 року № 1052 Дніпропетровський державний арбітраж почав називатися - Дніпропетровський державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих.

   Слід зазначити, що у 60-ті роки сформувалися такі основні напрямки діяльності Державного арбітражу, здійснення яких нині забезпечуються господарськими судами України: вирішення господарських спорів, узагальнення практики розгляду спорів, роз’яснення господарського законодавства.

   На підставі постанови Ради Міністрів УРСР від 28.08.1963 року № 985 з 1 січня 1964 року Державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих було реорганізовано в міжобласний державний арбітраж при виконавчому комітеті Дніпропетровської обласної (промислової) Ради депутатів трудящих із підпорядкуванням трьох областей: Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької.

   Правовий статус Держарбітражу був на низькому рівні, оскільки він не був самостійним, незалежним державним органом, а діяв як один із відділів облвиконкому. У багатьох випадках мало місце втручання місцевих органів влади у діяльність арбітражу.

   І тільки у 1974 році Рада Міністрів України своєю постановою позбавила облвиконкоми права здійснювати нагляд за правильністю рішень Держарбітражу і залишила це право за Радою Міністрів України, що підняло на значно вищий ступінь авторитет держарбітражу і законність його рішень.

   Конституцією СРСР 1977 року Державний арбітраж було визнано конституційним органом, а прийняття у 1977 році Закону СРСР ”Про державний арбітраж СРСР” значно сприяло підвищенню статусу цього державного органу по розгляду господарських спорів.

   Новий крок розвитку арбітражна система зробила на початку 90-х років.

   Після проголошення Декларації “Про державний суверенітет України” одним із перших заходів влади на шляху до впровадження ринкових відносин, було створення арбітражних судів.

   4 червня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про арбітражний суд”, відповідно до якого арбітражним судам було надано статус органів судової влади і покладено на них відповідальність за здійснення правосуддя у господарських правовідносинах.

   На підставі Закону України “Про внесення змін до Закону України ”Про арбітражний суд”, прийнятого Верховною Радою України 21.06.2001 року, арбітражні суди були перейменовані на господарські суди.

   Указом Президента України “Про утворення апеляційних господарських судів та затвердження мережі господарських судів України” від року, в системі господарських судів України були утворені апеляційні господарські суди, у тому числі і Дніпропетровський апеляційний господарський суд. Згідно з додатком до цього Указу, в період з року по 30.05.2002 року, повноваження Дніпропетровського апеляційного господарського суду поширювалися на Дніпропетровську, Запорізьку, Кіровоградську області.

   Сьогодні Дніпропетровський апеляційний господарський суд - це орган судової влади, який здійснює свої повноваження на підставі, межах та порядку, передбачених Конституцією України та Законом України “Про судоустрій і статус суддів” від 07.07.2010 року N 2453-УТ, Указу Президента України 811/2010 від 12.08.2010 року «Питання мережі господарських судів України».

   Від 30 травня 2002 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд уповноважений переглядати в апеляційному порядку рішення господарських судів Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Його діяльність спрямована на всебічний, повний та об’єктивний розгляд спорів, що виникають у господарських правовідносинах, захист прав та інтересів учасників цих правовідносин; сприяння зміцненню законності у господарській сфері; внесення пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

   За роки діяльності Дніпропетровський апеляційний господарський суд зміг реалізувати не лише владні повноваження щодо відновлення порушених прав суб’єктів господарювання, але й став гарантом законності та стабільності в господарських правовідносинах.

   Першим завідуючим обласним арбітражем Дніпропетровської області, починаючи з 1933 року, стала Курочкіна Клавдія Андріївна. Протоколом № 108 засідання бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У від 13.01.1941 р. Курочкіна К. А. була затверджена головним арбітром при виконавчому комітеті обласної Ради депутатів трудящих.

   Головним арбітром Дніпропетровського державного арбітражу рішенням виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих від 11.04.1960 року № 336 був призначений Шурік Володимир Федорович, який очолював Дніпропетровський державний арбітраж при обласному виконавчому комітеті протягом 18 років - з 1960 р. до 1978 р.

   У 1978 році головним арбітром Дніпропетровського обласного державного арбітражу був призначений Донець Віктор Дмитрович.

   У 1984 році рішенням виконкому Дніпропетровської обласної Ради депутатів трудящих від 12.07.1984 р. № 376 головним державним арбітром Дніпропетровської області був призначений Бодрягін Анатолій Іванович.

   У 1987 році головним арбітром Дніпропетровської області був призначений Плевако Володимир Іванович. З 1992 р. до 2001 р. Плевако В. І. призначений головою арбітражного суду Дніпропетровської області, з 2001р. по 2010 р. - голова Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

   У грудні 2010 року відповідно до рішення Вищої ради юстиції України за поданням Ради суддів господарських судів України головою Дніпропетровського апеляційного господарського суду призначено Темкіжева Ігоря Хажмуридовича.

   У лютому 2012 року на підставі рішення Вищої Ради юстиції від 07.02.2012 р. № 141/0/15-12 головою Дніпропетровського апеляційного господарського суду призначено Тупицького Олександра Миколайовича.

   У липні 2013 року на підставі рішення Вищої Ради юстиції від 02.07.2013 р. № 563/0/15-13 головою Дніпропетровського апеляційного господарського суду призначено Величко Надію Леонидівну.

   Відповідно до ч.2 ст.20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 16 квітня 2014 року на загальних зборах суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду шляхом таємного голосування на посаду голови суду обрано суддю Євстигнеєва Олександра Сергійовича, а 15 квітня 2015 року переобрано головою суду  на новий строк (2 роки).

   5 квітня 2017 року зборами суддів Дніпропетровського апеляційного господарського суду  головою суду обрано суддю Паруснікова Юрія Борисовича.

   Організаційне забезпечення діяльності Дніпропетровського апеляційного господарського суду здійснює апарат суду, який очолює керівник апарату Нурулаєва Ганна Юріївна.

   Апарат Дніпропетровського апеляційного господарського суду діє відповідно до Законів України “Про судоустрій та статус суддів “, “Про державну службу”, Положення про апарат Дніпропетровського апеляційного господарського суду. До структури апарату суду входять 7 відділів, помічники суддів та секретарі судових засідань.

   Основним завданням апарату суду є забезпечення заходів фінансового, матеріально-технічного, організаційно-кадрового, аналітично - статистичного та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для повного і незалежного здійснення правосуддя.

   У Дніпропетровському апеляційному господарському суді постійно проводиться робота по узагальненню статистичних даних та практики застосування законодавства при вирішенні спорів різних категорій, надаються пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства.

   Судді та працівники суду постійно приймають участь у заходах із підвищення кваліфікації, залучаються до участі у проведенні регіональних міжвідомчих семінарів, приймають участь у науково-практичних конференціях та семінарах, що проводяться Вищим господарським судом України, Державною судовою адміністрацією України та Національною школою суддів України, крім того приймають участь в освітніх програмах - проводять лекції на базі Дніпропетровського регіонального відділення Національної школи суддів України.

   Відтак у колективі суду є працівники, що мають дві вищі освіти та яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальностями "Державна служба", "Державне управління", "Правознавство".

   На базі Дніпропетровського апеляційного господарського суду щорічно проходять переддипломну практику студенти вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.

   За сумлінну працю та високий професійний рівень судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду та працівники апарату суду мають почесні нагороди та звання, подяки та грамоти Вищого господарського суду України, Ради суддів господарських судів України, Державної судової адміністрації України тощо.

   Правосуддя багатогранне. Для високої якості його здійснення замало лише талановитості та працьовитості. Певну роль також відіграють і зовнішні умови, в яких протікає судовий процес, зокрема матеріально-технічне забезпечення судочинства.

   Ведення документообігу у суді відбувається з використанням КП «Діловодство спеціалізованого суду», яка дозволяє забезпечити повну автоматизацію діловодства на всіх стадіях господарського процесу та оптимізує процес прийняття документів і видачі рішень тощо. Розподіл справ між суддями відбувається автоматично, що є важливою гарантією неупередженості. Також налагоджено автоматичне відправлення судових рішень до Єдиного Державного реєстру судових рішень.

   Судді мають окремі, сучасно мебльовані кабінети, забезпечені необхідними засобами оргтехніки та зв’язку. Предметом особливої гордості є зали судових засідань, обладнані відповідно до конституційних вимог гласності та повного фіксування судового процесу технічними засобами.

   Відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Господарського процесуального кодексу та в рамках дотримання принципу гласності і відкритості судового провадження, забезпечення оперативності здійснення судочинства з 2013 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд забезпечує можливість учасникам судового процесу брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

   В умовах розвитку інформаційного суспільства Дніпропетровський апеляційний господарський суд сприяє реалізації права кожного на доступ до правосуддя та публічної інформації із застосуванням інформаційно- телекомунікаційних технологій.

   Так, з метою забезпечення інформаційної відкритості, максимально прозорого доступу суспільства до інформації про суд, підтримання відносин між судами і громадськістю Дніпропетровський апеляційний господарський суд має свою офіційну сторінку у мережі інтернет на веб-порталі «Судова влада України».

   З 14.02.2014 року запрацювала телефонна "гаряча лінія" Дніпропетровського апеляційного господарського суду, за якою усі бажаючі можуть оперативно отримати всю необхідну інформацію, що стосується організації роботи суду, залишити свої повідомлення, зауваження та надати пропозиції з питань організаційного забезпечення діяльності суду.

   Крім того, в налагодженні комунікацій в самій судовій системі України та з громадськістю і ЗМІ активну участь приймають судді – спікери Дніпропетровського апеляційного господарського суду Чус Оксана Володимирівна,  Білецька Людмила Миколаївна та прес-секретар суду Пшенічнікова Наталія Вікторівна.

   З метою якісного відправлення господарського судочинства та з урахуванням різноманітності категорій спорів у Дніпропетровському апеляційному господарському суді діють дві судові палати та утворено постійно діючі судові колегії з розгляду господарських спорів.

   Для вирішення питань внутрішньої діяльності суддів діє суддівське самоврядування, яке здійснюється через збори суддів.

   Склад суддівського корпусу Дніпропетровського апеляційного господарського суду укомплектований кваліфікованим суддями, які мають належний рівень правових знань, необхідний для якісного здійснення правосуддя. В суді працюють 3 судді, які мають вчену ступінь: Білецька Л.М., суддя - кандидат юридичних наук за спеціальністю “ Кримінальний процес та криміналістика; Судова експертиза” та Вечірко І.О., суддя - кандидат юридичних наук за спеціальністю “Господарське право, господарсько - процесуальне право”, Чус О.В. суддя - кандидат юридичних наук за спеціальністю «Кримінальне право та криміналістика, кримінально-виконавче право».

   За багаторічну плідну працю суддя Дніпропетровського апеляційного господарського суду - Парусніков Ю.Б., а також судді у відставці - Плевако В. І., Куліш Р. Ф., Неклеса М. П., Шуба І.К., Ясир Л.О., Крутовських В.І., Лотоцька Л.О.  удостоєнні почесного звання «Заслужений юрист України».

   Суддя у відставці, голова суду (2001-2010 роки) Плевако В.І. Указом Президента України № 168/2017 від 28.06.17 року нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

   Сьогодні колектив Дніпропетровського апеляційного господарського суду має такі якості, як досвідченість працівників колишнього арбітражного суду, креативність та завзятість молодшого покоління.

   Ця “формула успіху” в загальній справі дає позитивні показники - якість розгляду господарських спорів та дотримання строків розгляду справ. Останнє - дуже важливий фактор, який обумовлює якість та ефективність здійснюваного правосуддя.

   Діяльність суду яскраво демонструє принципову непохитну позицію в питаннях захисту права та інтересів держави і суспільства.